Album kết quả khách hàng(Tháng 05/2016) sau khi sử dụng Kem trị mụn Therapy Derma

\r\n

    \r\n

  1. \r\n

    Anh Nguyễn Đức Phong(Hà Tĩnh) hình ảnh trước và sau khi sử dụng kem trị mụn Therapy Derma

    \r\n

  2. \r\n

\r\nphản hồi khách hàng kem trị mụn 2\r\n\r\nphản hồi khách hàng kem trị mụn 3\r\n

2. Chị Nguyễn Hạnh Hải (Ninh Bình)phản hồi về kết quả trước và sau khi sử dụng kem trị mụn Therapy Derma

\r\nphản hồi khách hàng kem trị mụn 7 phản hồi khách hàng kem trị mụn 8

Chia sẻ bài viết